banner tủ đông tủ mát alaska
  • KD Miền Bắc
  • KD Miền Nam

Mr. Tùng

[0867] 919 468

Mr. Việt

[0868] 399 468

Mr. Toản

[0865] 565 468

Mr. Tuấn

[0862] 505 468

Hotline bán buôn

0977.33.89.87

Hotline bảo hành

1800.55.55. 42

Tủ đông

6.340.000
11.190.000
7.990.000
7.190.000
6.290.000
10.700.000
5.990.000
6.850.000
7.790.000

Tủ mát

15.990.000
17.900.000
20.800.000
25.480.000
34.990.000
12.390.000
12.590.000