Không có ngăn lạnh

Hiển thị 1–24 của 25 kết quả

3.290.000
 • Kích thước (DxRxC): 300x290x820 mm
 • Trọng lượng: 9 kg
 • Gas: R134A
3.490.000
 • Kích thước (DxRxC): 330x310x960 mm
 • Trọng lượng: 15.5 kg
 • Gas: R134A
3.090.000
 • Kích thước (DxRxC): 320x320x955 mm
 • Trọng lượng: 16.5 kg
 • Gas: R134A
3.590.000
 • Kích thước (DxRxC): 320x320x990 mm
 • Trọng lượng: 17.5 kg
 • Gas: R134A
3.490.000
 • Kích thước (DxRxC): 310x310x1000 mm
 • Trọng lượng: 16.6 kg
 • Gas: R134A
3.750.000
 • Kích thước (DxRxC): 310x310x1040 mm
 • Trọng lượng: 16 kg
 • Gas: R134A
3.590.000
 • Kích thước (DxRxC): 320x320x990 mm
 • Trọng lượng: 17.5 kg
 • Gas: R134A
3.500.000
 • Kích thước (DxRxC): 360x335x1040 mm
 • Trọng lượng: 20.5 kg
 • Gas: R134A
3.690.000
 • Kích thước (DxRxC): 335x350x1020 mm
 • Trọng lượng: 15.6 kg
 • Gas: R134A
3.550.000
 • Kích thước (DxRxC): 320 x 300 x 1000 mm
 • Trọng lượng: 16.4 kg
 • Gas: R134A
3.550.000
 • Kích thước (DxRxC): 320x320x955 mm
 • Trọng lượng: 16.5 kg
 • Gas: R134A
3.750.000
 • Kích thước (DxRxC): 332x325x955 mm
 • Trọng lượng: 15.7 kg
 • Gas: R134A
3.590.000
 • Kích thước (DxRxC): 330x310x970 mm
 • Trọng lượng: 14.5 kg
 • Gas: R134A
3.660.000
 • Kích thước (DxRxC): 260x310x1040 mm
 • Trọng lượng: 15 kg
 • Gas: R134A
3.790.000
 • Kích thước (DxRxC): 310x350x1000 mm
 • Trọng lượng: 15.2 kg
 • Gas: R134A
3.990.000
 • Kích thước (DxRxC): 280x410x1145 mm
 • Trọng lượng: 19 kg
 • Gas: R134A
Giảm giá!
3.600.000
 • Kích thước (DxRxC): 270x420x1170 mm
 • Trọng lượng: 18 kg
 • Gas: R134A
Giảm giá!
3.590.000
 • Kích thước (DxRxC): 280x290x925 mm
 • Trọng lượng: 10.5 kg
 • Gas: R134A
3.790.000
 • Kích thước (DxRxC): 310x336x1007 mm
 • Trọng lượng: 15 kg
 • Gas: R134A
Giảm giá!
3.690.000
 • Kích thước (DxRxC): 358x339x1007 mm
 • Trọng lượng: 15.2 kg
 • Gas: R134A
3.700.000
 • Kích thước (DxRxC): 310x310x970 mm
 • Trọng lượng: 13.6 kg
 • Gas: R134A
Giảm giá!
3.500.000
 • Kích thước (DxRxC): 320x320x955 mm
 • Trọng lượng: 16.5 kg
 • Gas: R134A
3.600.000
 • Kích thước (DxRxC): 310x320x975 mm
 • Trọng lượng: 15 kg
 • Gas: R134A
3.600.000
 • Kích thước (DxRxC): 360x335x1040 mm
 • Trọng lượng: 20 kg
 • Gas: R134A