Máy lạnh Alaska

Hiển thị tất cả 16 kết quả

 • Kích thước (DxRxC): 1670x244x680 mm
 • Công suất: 50.000 Btu/h
 • Khối lượng: 52 Kg
 • Kích thước (DxRxC): 1735x240x510 mm
 • Công suất: 24.000 Btu/h
 • Khối lượng: 35.7 Kg
 • Kích thước (DxRxC): 840x840x280 mm
 • Công suất: 30.000 Btu/h
 • Khối lượng: 28 Kg
 • Kích thước (DxRxC): 840x840x230 mm
 • Công suất: 50.000 Btu/h
 • Khối lượng: 32 Kg
 • Kích thước (DxRxC): 715x194x285 mm
 • Công suất: 9.000 Btu/h
 • Khối lượng: 6.9 Kg
 • Kích thước (DxRxC): 805x194x285 mm
 • Công suất: 12.000 Btu/h
 • Khối lượng: 8.2 Kg
 • Kích thước (DxRxC): 900x225x310 mm
 • Công suất: 18.000 Btu/h
 • Khối lượng: 12 Kg
 • Kích thước (DxRxC): 1100x233x330 mm
 • Công suất: 24.000 Btu/h
 • Khối lượng: 16 Kg
 • Kích thước (DxRxC): 805x194x285 mm
 • Công suất: 9000 Btu/h
 • Khối lượng: 8 Kg
 • Kích thước (DxRxC): 805x194x285 mm
 • Công suất: 12000 Btu/h
 • Khối lượng: 7.8 Kg
 • Kích thước (DxRxC): 957x213x302 mm
 • Công suất: 18000 Btu/h
 • Khối lượng: 10.6 Kg
 • Kích thước (DxRxC): 1080x226x336 mm
 • Công suất: 24000 Btu/h
 • Khối lượng: 14.5 Kg
5.490.000
 • Kích thước (DxRxC): 800x188x275 mm
 • Công suất: 9000 Btu/h
 • Khối lượng: 7.5/9.5 Kg
 • Kích thước (DxRxC): 550x350x1800 mm
 • Công suất: 48.000 Btu/h
 • Khối lượng: 50.7 Kg
 • Kích thước (DxRxC): 840x840x230 mm
 • Công suất: 50.000 Btu/h
 • Khối lượng: 32 Kg
 • Kích thước (DxRxC): 840x840x230 mm
 • Công suất: 24.000 Btu/h
 • Khối lượng: 30 Kg