Việt Nam hạ Thái Lan 1-0 Công Phượng bị đá thẳng vào chỗ hiểm dân mạng đòi FIFA xử