Quầy bánh Alaska

Hiển thị tất cả 16 kết quả

 • Kích thước (DxRxC): 705x472x687 mm
 • Trọng lượng: 39 Kg
 • Gas: R134A
 • Kích thước (DxRxC): 1800x730x1500 mm
 • Trọng lượng: 360 Kg
 • Gas: R134A
 • Kích thước (DxRxC): 1500x680x1200 mm
 • Trọng lượng: 280 Kg
 • Gas: R134A
 • Kích thước (DxRxC): 1800x730x1200 mm
 • Trọng lượng: 315 Kg
 • Gas: R134A
 • Kích thước (DxRxC): 1500x730x1500 mm
 • Trọng lượng: 320 Kg
 • Gas: R134A
 • Kích thước (DxRxC): 1800x730x1500 mm
 • Trọng lượng: 360 Kg
 • Gas: R134A
 • Kích thước (DxRxC): 1500x730x1500 mm
 • Trọng lượng: 320 Kg
 • Gas: R134A
 • Kích thước (DxRxC): 1800x680x1500 mm
 • Trọng lượng: 360 Kg
 • Gas: R134A
 • Kích thước (DxRxC): 900x680x1220 mm
 • Trọng lượng: 165 Kg
 • Gas: R134A
 • Kích thước (DxRxC): 1200X680x1220 mm
 • Trọng lượng: 200 Kg
 • Gas: R134A
 • Kích thước (DxRxC): 1500x680x1220 mm
 • Trọng lượng: 300 Kg
 • Gas: R134A
 • Kích thước (DxRxC): 1800x680x1220 mm
 • Trọng lượng: 345 Kg
 • Gas: R134A
 • Kích thước (DxRxC): 1500x850x1400 mm
 • Trọng lượng: 325 Kg
 • Gas: R134A
 • Kích thước (DxRxC): 1800x800x1370 mm
 • Trọng lượng: 370 Kg
 • Gas: R134A
 • Kích thước (DxRxC): 1540x1040x995 mm
 • Trọng lượng: 208 Kg
 • Gas: R404A
 • Kích thước (DxRxC): 2540x1040x995 mm
 • Trọng lượng: 307 Kg
 • Gas: R404A