Quầy thịt nguội

Hiển thị tất cả 19 kết quả

Giảm giá!
97.900.000
 • Kích thước (DxRxC): 2500x1050x1215 mm
 • Trọng lượng: 356 Kg
 • Gas: R404A
 • Kích thước (DxRxC): 2600x1100x1240 mm
 • Trọng lượng: 260 Kg
 • Gas: R404A
 • Kích thước (DxRxC): 1960x1100x1240 mm
 • Trọng lượng: 220 Kg
 • Gas: R404A
 • Kích thước (DxRxC): 1350x1100x1240 mm
 • Trọng lượng: 180 Kg
 • Gas: R404A
 • Kích thước (DxRxC): 2560x1160x1200 mm
 • Trọng lượng: 280 Kg
 • Gas: R404A
 • Kích thước (DxRxC): 1960x1160x1200 mm
 • Trọng lượng: 210 Kg
 • Gas: R404A
 • Kích thước (DxRxC): 1336x1160x1200 mm
 • Trọng lượng: 180 Kg
 • Gas: R404A
 • Kích thước (DxRxC): 2600x1100x1240 mm
 • Trọng lượng: 260 Kg
 • Gas: R404A
 • Kích thước (DxRxC): 1960x1100x1240 mm
 • Trọng lượng: 220 Kg
 • Gas: R404A
46.900.000
 • Kích thước (DxRxC): 1350x1100x1200 mm
 • Trọng lượng: 180 Kg
 • Gas: R404A
 • Kích thước (DxRxC): 1960x1100x910 mm
 • Trọng lượng: 145 Kg
 • Gas: R404A
 • Kích thước (DxRxC): 2600x1100x910 mm
 • Trọng lượng: 240 Kg
 • Gas: R404A
 • Kích thước (DxRxC): 1500x1180x1250 mm
 • Trọng lượng: 186 Kg
 • Gas: R404A
 • Kích thước (DxRxC): 2000x1180x1250 mm
 • Trọng lượng: 210 Kg
 • Gas: R404A
 • Kích thước (DxRxC): 2500x1180x1250 mm
 • Trọng lượng: 233 Kg
 • Gas: R404A
 • Kích thước (DxRxC): 1340x1230x1180 mm
 • Trọng lượng: 285 Kg
 • Gas: R404A
 • Kích thước (DxRxC): 1950X1230X1180 mm
 • Trọng lượng: 34 Kg
 • Gas: R404A
 • Kích thước (DxRxC): 2560x1230x1180 mm
 • Trọng lượng: 390 Kg
 • Gas: R404A
Giảm giá!
20.990.000
 • Kích thước (DxRxC): 2000x960x1170 mm
 • Trọng lượng: 121 Kg
 • Gas: R404A