Quầy thịt nguội

Hiển thị tất cả 24 kết quả

23.000.000
 • Kích thước (DxRxC): 2000x960x1170 mm
 • Trọng lượng: 121 Kg
 • Gas: R404A
Giá: Liên hệ
 • Kích thước (DxRxC): 2600x1100x910 mm
 • Trọng lượng: 240 Kg
 • Gas: R404A
49.200.000
 • Kích thước (DxRxC): 1960x1100x910 mm
 • Trọng lượng: 145 Kg
 • Gas: R404A
Giá: Liên hệ
 • Kích thước (DxRxC): 2560x1160x1200 mm
 • Trọng lượng: 280 Kg
 • Gas: R404A
Giá: Liên hệ
 • Kích thước (DxRxC): 1336x1160x1200 mm
 • Trọng lượng: 180 Kg
 • Gas: R404A
Giá: Liên hệ
 • Kích thước (DxRxC): 1960x1160x1200 mm
 • Trọng lượng: 210 Kg
 • Gas: R404A
1
 • Kích thước (DxRxC): 2500x1050x1215 mm
 • Trọng lượng: 356 Kg
 • Gas: R404A
Giá: Liên hệ
 • Kích thước (DxRxC): 2600x1100x1240 mm
 • Trọng lượng: 260 Kg
 • Gas: R404A
55.490.000
 • Kích thước (DxRxC): 1960x1100x1240 mm
 • Trọng lượng: 220 Kg
 • Gas: R404A
Giảm giá!
45.690.000
 • Kích thước (DxRxC): 1350x1100x1240 mm
 • Trọng lượng: 180 Kg
 • Gas: R404A
Giá: Liên hệ
 • Kích thước (DxRxC): 2560x1160x1200 mm
 • Trọng lượng: 280 Kg
 • Gas: R404A
Giá: Liên hệ
 • Kích thước (DxRxC): 1960x1160x1200 mm
 • Trọng lượng: 210 Kg
 • Gas: R404A
Giá: Liên hệ
 • Kích thước (DxRxC): 1336x1160x1200 mm
 • Trọng lượng: 180 Kg
 • Gas: R404A
Giá: Liên hệ
 • Kích thước (DxRxC): 2600x1100x1240 mm
 • Trọng lượng: 260 Kg
 • Gas: R404A
Giá: Liên hệ
 • Kích thước (DxRxC): 1960x1100x1240 mm
 • Trọng lượng: 220 Kg
 • Gas: R404A
46.900.000
 • Kích thước (DxRxC): 1350x1100x1200 mm
 • Trọng lượng: 180 Kg
 • Gas: R404A
49.200.000
 • Kích thước (DxRxC): 1960x1100x910 mm
 • Trọng lượng: 145 Kg
 • Gas: R404A
63.000.000
 • Kích thước (DxRxC): 2600x1100x910 mm
 • Trọng lượng: 240 Kg
 • Gas: R404A
Giá: Liên hệ
 • Kích thước (DxRxC): 1500x1180x1250 mm
 • Trọng lượng: 186 Kg
 • Gas: R404A
Giá: Liên hệ
 • Kích thước (DxRxC): 2000x1180x1250 mm
 • Trọng lượng: 210 Kg
 • Gas: R404A
Giá: Liên hệ
 • Kích thước (DxRxC): 2500x1180x1250 mm
 • Trọng lượng: 233 Kg
 • Gas: R404A
Giá: Liên hệ
 • Kích thước (DxRxC): 1340x1230x1180 mm
 • Trọng lượng: 285 Kg
 • Gas: R404A
Giá: Liên hệ
 • Kích thước (DxRxC): 1950X1230X1180 mm
 • Trọng lượng: 34 Kg
 • Gas: R404A
Giá: Liên hệ
 • Kích thước (DxRxC): 2560x1230x1180 mm
 • Trọng lượng: 390 Kg
 • Gas: R404A

KD Miền Bắc

Ms. Diệp: 0867 919 468

Mr. Anh: 0865 565 468

KD Miền Nam

Ms. Ngân: 0868 399 468

Ms. Trân: 0862 505 468

Khiếu nại dịch vụ
0977.33.89.87

Để nhận tư vấn và ưu đãi tốt nhất 1900 8650