Tủ đông 2 ngăn

Hiển thị 1–24 của 25 kết quả

7.900.000
 • Kích thước (DxRxC): 1080×540×835 mm
 • Dung tích: 208 Lít
 • Dàn lạnh: Đồng
6.490.000
 • Kích thước (DxRxC): 835×610×865 mm
 • Dung tích: 250 Lít
 • Gas: R600A
6.850.000
 • Kích thước (DxRxC): 1050x540x845 mm
 • Dung tích: 210 Lít
 • Gas: R600A
8.490.000
 • Kích thước (DxRxC): 1336×600×845 mm
 • Dung tích: 500 Lít
 • Gas: R600A
Giảm giá!
7.800.000
 • Kích thước (DxRxC): 1075×647×875 mm
 • Dung tích: 460 Lít
 • Dàn lạnh: Đồng
7.250.000
 • Kích thước (DxRxC): 1080x540x835 mm
 • Dung tích: 350 Lít
 • Trọng lượng: 38 kg
7.550.000
 • Kích thước (DxRxC): 1160x600x835 mm
 • Dung tích: 450 Lít
 • Dàn lạnh: Đồng
Giảm giá!
7.290.000
 • Kích thước (DxRxC): 1075×647×875 mm
 • Dung tích: 350 Lít
 • Dàn lạnh: Đồng
5.600.000
 • Kích thước (DxRxC): 905×647×875 mm
 • Dung tích: 300 Lít
 • Trọng lượng: 40 kg
7.450.000
 • Kích thước (DxRxC): 1160x600x835 mm
 • Dung tích: 450 Lít
 • Trọng lượng: 41 kg
Giảm giá!
4.600.000
 • Kích thước (DxRxC): 905x647x875 mm
 • Dung tích: 250 Lít
 • Trọng lượng: 40 kg
11.300.000
 • Kích thước (DxRxC): 1356×670×908 mm
 • Dung tích: 550 Lít
 • Dàn lạnh: Đồng
5.700.000
 • Kích thước (DxRxC): 985x540x835 mm
 • Dung tích: 300/205 lít
 • Trọng lượng: 35 kg
7.700.000
 • Kích thước (DxRxC): 1160x600x835 mm
 • Dung tích: 450 Lít
 • Trọng lượng: 40 kg
6.890.000
 • Kích thước (DxRxC): 985×540x835 mm
 • Dung tích: 205 Lít
 • Dàn lạnh: Đồng
9.780.000
 • Kích thước (DxRxC): 1356×670×908 mm
 • Dung tích: 550 Lít
 • Dàn lạnh: Đồng
Giảm giá!
5.600.000
 • Kích thước (DxRxC): 905x647x875 mm
 • Dung tích: 250 Lít
 • Dàn lạnh: Đồng
9.590.000
 • Kích thước (DxRxC): 1336x600x845 mm
 • Dung tích: 500 Lít
 • Dàn lạnh: Đồng
11.990.000
 • Kích thước (DxRxC): 1535×757×920mm
 • Dung tích: 650 Lít
 • Trọng lượng: 59 kg
5.520.000
 • Kích thước (DxRxC): 1075×647×875 mm
 • Dung tích: 350 Lít
 • Trọng lượng: 45 kg
Giảm giá!
8.700.000
 • Kích thước (DxRxC): 1336x670x865 mm
 • Dung tích: 500 Lít
 • Trọng lượng: 53 kg
8.590.000
 • Kích thước (DxRxC): 1356×740×908 mm
 • Dung tích: 550 Lít
 • Trọng lượng: 61 kg
9.390.000
 • Kích thước (DxRxC): 1356x670x908 mm
 • Dung tích: 550 Lít
 • Trọng lượng: 56 kg
8.620.000
 • Kích thước (DxRxC): 1336x600x845 mm
 • Dung tích: 500 Lít
 • Dàn lạnh: Đồng